Båten

Blandat


Tråd till ny mast

Rejäla träd

Cirka 19 m långt

Stormast 70 cm i diameter

Stormasten tar form

Samma mast

Dags för fockmasten

Mycket att lacka

Fockmasten nästan klar

Stormasten till höger

Det tar sig